Totalt 40 svenska forskare besöker Singapore 2-5 november 2015. Forskarna ska träffa kollegor från topprankade universitet i Singapore och delta i en serie tvärvetenskapliga diskussioner inom Singapore–Sweden Excellence Seminar. Utbildning, urbana system, material, social utveckling och åldrande ligger högt upp på agendan och kommer att diskuteras under fyra sessioner där forskare från alla samarbetande universitet deltar.

Forskning från Stockholms universitet

Deltagande forskare från Stockholms universitet är Lennart Bergström, materialkemi, Aji Mathew, materialkemi, Thomas Sommerer, statsvetenskap, Teo Kanter, data- och systemvetenskap, Staffan Selander, data- och systemvetenskap, Kristina Danielsson, språkdidaktik, Cecilia Magnusson Sjöberg, juridik och Barbara Wohlfarth, kvartärgeologi. Medverkar gör också rektor Astrid Söderbergh Widding, prorektor Hans Adolfsson, Anki Bystedt, avdelningschef Samverkansavdelningen, Klas Magnusson, Innovationskontoret och Maryam Hansson Edalat, Avdelningen för forskningsservice. Forskarna kommer att hålla presentationer inom följande områden:

  • Urbana system
  • Tvådimensionella material och grafen
  • Åldrande samhällen och innovativa idéer
  • Utmaningar inom utbildning

Fyra seminarier i Singapore

Seminarierna öppnas med presentationer av finansiärer i Sverige och Singapore och respektive lands agenda inom forskning. Programmet inkluderar också diskussioner om utbildning driven av utmaningar, som introduceras av professor Christer Fuglesang, KTH, som blev första svensk i rymden ombord på Discovery i december 2006.

Singapore–Sweden Excellence Seminar sker på fyra universitet i Singapore; National University of Singapore, Nanyang Technological University National Institute of Education och Singapore Management University. Det är det andra av sex seminarier där svenska universitet deltar, med sina motsvarigheter i sex andra länder, för att utveckla forskningsutbyte under 2014-2016.

Hopp om ökat forskningssamarbete

Singapore har totalt 34 universitet, av vilka sex är nationella. Internationaliseringen av högre utbildning i Singapore har blivit allt viktigare och är nu en betydande på policy- och forskningsagendan. Sverige hoppas stärka sina forskningskontakter med Singapore genom Swedish Academic Collaboration Project, som finansieras Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, STINT.

Om samarbetet

Swedish Academic Collaboration Forum (SACF) är ett samarbete där sex ledande svenska universitet tillsammans genomför seminarer inom forskning och högre utbildning i ett urval av länder. Mellan 2014 och 2016 kommer seminarier att hållas i Brasilien, Kina, Indonesien, Singapore och Korea, samt slutligen ett möte i Stockholm. Tillsammans representerar de sex universiteten i Lund, Linköping, Uppsala och Stockholm samt Chalmers och KTH en majoritet av svensk forskning på universitet.