Den första etappen av Swedish Academic Collaboration Forum hålls i Seoul, Sydkorea 20-23 april. Sju forskare från olika discipliner vid SU deltar. Prorektor Hans Adolfsson leder delegationen.

Till hösten görs ett motsvarande program i Singapore och forskare som är intresserade av att bygga upp nya, eller utveckla redan pågående samarbeten är nu välkomna att anmäla sitt intresse för deltagande. Symposiet i Singapore kommer att äga rum 2-5 november och i första hand fokusera på ämnesområdena urban utveckling, materialvetenskap, energi, miljö, samt social utveckling särskilt befolkningsfrågor.

Senare följer program även i Kina, Indonesien och Brasilien.

För anmälan och frågor kontakta Elisabet Idermark på Ledningskansliet, elisabet.idermark@su.se