Den tidigare succén med omvänt mentorskap är nu tillbaka med en ny omgång. Nu har du möjligheten att utveckla nya kunskaper och erfarenheter tillsammans med en ledare på Pfizer. Pfizer är intresserade av nya idéer och infallsvinklar på hur svensk hälso-och sjukvård och läkemedelssektorn kan utvecklas. Det kan t.ex. vara hur man skapar ett mer socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart samhälle. Du som student vid Stockholms universitet kan bidra till allt detta oavsett vilken utbildning du går.

 

 

En unik möjlighet till personlig utveckling

Som mentor får du en unik möjlighet till arbetslivsanknytning, kunskap och personlig utveckling genom att samtala med en person som kan bidra med affärstänk, erfarenheter och dessutom har ett brett kontaktnät. Mentorskapsprogrammet startar HT 2019 och avslutas under VT 20. Programmet innebär totalt ca 6-7 möten mellan mentor och adept med en mittutvärdering runt årsskiftet. En stor del av samtalen kommer att ske på engelska. Begränsat antal platser.

 

Bild från förra omgångenav omvänt mentorskapsprogram
Malin Parkler, vd för Pfizer i Sverige, och Douglas Södersten, student i företagsekonomi, träffades regelbundet under sex månader i projektet Omvänt mentorskap. Foto: Niklas Björling

 

Vilka kan söka?

• Studenter som läser ett program vid Stockholms universitet

Hur söker du?

Beskriv på en A4 (max)
• Vem du är
• Hur du använder digitala verktyg och tjänster
• Hur du tror världen ser ut år 2025 kopplat till digitala verktyg
• Vad du som student skulle vilja få ut av att agera mentor åt en ledare på Pfizer

Mejla in din ansökan senast den 15 september till ulrika.drougge@su.se. Märk din ansökan med ”Omvänt mentorskap”.

Har du några frågor?

Kontakta Ulrika Drougge, ulrika.drougge@su.se, tel 08-16 17 38