Invigningen av SUITS i AUla Magna
Forskningsinstitutet SUITS invigdes i närvaro av kung Carl XVI Gustaf och Turkiets president Abdullah Gül.
 

Bred forskning om Turkiet

SUITS vill generera forskning om ett brett spektrum av det turkiska samhället – politik, historia, kultur och ekonomi – och belysa den komplexitet och mångfald som finns i dessa frågor.

Enligt Paul T. Levin, föreståndare för SUITS behövs en interdisciplinär forskningsansats och detta breda angreppssätt för att på allvar kunna förstå det samtida Turkiet.

Forskningen äger rum inom tre större områden:

  • Ekonomi, politik, och offentlig förvaltning 
  • Internationella relationer
  • Kultur, språk och samhälle.

Samarbeten med turkiska och svenska företag

I närvaro av bland andra kung Carl XVI Gustaf, Turkiets president Abdullah Gül och de båda ländernas utrikesministrar invigdes Institutet för Turkietstudier den 12 mars 2013. Redan vid starten hade institutet etablerat samarbeten med flera turkiska företag som Alarko Group, Sweturk och TOBB samt svenska företag som H&M, SSAB och TeliaSonera men även med turkiska organisationer som arbetar med demokratifrågor: Open Society Foundation, Turkish Economic and Social Studies Foundation (TESEV) and Turkish Industry and Business Association (TUSIAD).