Samarbetet omfattar fyra forskningsinstitut av värdsklass, University of Illinois i Urbana-Champaign, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet och Karolinska Institutet. Enligt Institute of International Education har de nominerats för att de visar ”en modell för globalt ledarskap inom högre utbildning, forskningssamarbete och offentligt engagemang.”

Positiva effekter och kunskapsbro

Partnerskapet INSPIRE beskrivs som en framgång tack vare dess positiva inverkan på studenter och lärare vid respektive lärosäte. "Inspire har skapat en stabil infrastruktur och sänkt administrativa hinder för utbyte av studenter, lärare och personal. Den har fungerat som en "kunskapsbro" som förbinder samhället i delstaten Illinois och Stockholmsregionen vilket har lett till ett långvarigt samarbetsprojekt inom många vetenskapliga discipliner. I Illinois har Inspire bidragit till internationaliseringen på universitetets campus genom att skapa möjligheter för lärare, forskargrupper och studenter att samspela, även genom offentliga föreläsningar, besök vid svenska fakulteteter samt ett ”virtuellt studentutbytesprogram”.

Ökad rörlighet för studenter och samarbetsaktiviteter

Forskningskonferens vid Stockholms universitet
Forskningskonferens vid Stockholms universitet

Pilotprojektet, som startade 2012, sägs också sjufaldigt ha ökat studenters rörlighet till Sverige. Mer än 100 Illinoisstudenter har deltagit i innovativa, högkvalitativa inlärningsprogram i Sverige, och ett liknande antal svenska studenter har kommit till Illinois. Forskarsymposier, ledningsmöten och studiebesök har också organiserats inom ramen för partnerskapet. Dessutom har nya kurser utvecklats, till exempel en tvärvetenskaplig kurs med fokus på klimatförändringar och dess effekter på den arktiska kulturen, geografin, ekonomin och ekosystemet.

– University of Illinois är en viktig strategisk partner för Stockholms universitet, och vi uppskattar också särskilt samarbetet med KTH och KI i denna allians, säger Stockholms universitets rektor Astrid Söderbergh Widding.

Mer information

Pressmeddelandet om tillkännagivandet

INSPIRE webbplats

Om samarbetet