Stockholms universitet har utlyst ett särskilt stöd för samarbete med University of Tokyo. Det strategiska partnerskapet mellan de två universiteten är inriktat på forskningssamarbete, student- och personalutbyte samt fakultetsutveckling. Sista ansökningsdatum för denna andra utlysning är 5 oktober 2018.