Joakim Malmström och Astrid Söderbergh Widding skriver under överenskommelsen. Foto: Anna-Karin Landin
Joakim Malmström och Astrid Söderbergh Widding skriver under överenskommelsen.
Foto: Anna-Karin Landin


Under många år har det funnits forskningssamarbete mellan Naturhistoriska riksmuseet (NRM) och enskilda institutioner vid Stockholms universitet. Främst har det rört sig om forskning inom zoologi men även inom geovetenskap och miljöforskning. För ett par år sedan träffades Anders Karlhede, vicerektor för naturvetenskap vid universitetet, och Per Ericsson, forskningschef vid NRM, för att samtala om hur samarbetet skulle kunna fördjupas. Det blev starten på en process som nu lett fram till en överenskommelse mellan de två grannarna i Frescati om ett fördjupat samarbete.

Samarbete kring forskarutbildning och forskningsinfrastruktur

Den 5 december skrev universitetets rektor Astrid Söderbergh Widding och Naturhistoriska riksmuseets överintendent Joakim Malmström under överenskommelsen. I dokumentet står bland annat att forskare vid NRM kan undervisa vid universitetet och att universitetet kan anta sökande till utbildning på forskarnivå som har huvudhandledare vid NRM. En annan viktig aspekt av överenskommelsen är samarbete kring forskningsinfrastruktur.

– Denna överenskommelse sätter vår nära och goda relation på pränt. En viktig aspekt är att våra forskare ska kunna bli affilierade vid universitetet och därmed få tillgång till dess olika forskningsresurser. Jag hoppas även att överenskommelsen ska kunna fördjupas till att omfatta fler områden, säger Joakim Malmström.

Även rektor Astrid Söderbergh Widding ser överenskommelsen som ett sätt att befästa de kontakter som redan finns mellan universitetet och museet:
– Jag ser fram emot att vi ytterligare ska kunna utveckla samarbetet. Ett område skulle kunna vara i hur vi publikt presenterar vår forskning, ett område Naturhistoriska riksmuseet har lång erfarenhet av.

Läs även artikel på Naturhistoriska riksmuseets webbplats.