IIE President Allan Goodman, till höger delade ut priset the 2016 Heiskell Award for International Partnerships till Elisabet Idermark, Stockholms universitet, och Tim Barnes, University of Illinois at Urbana-Champaign.
IIE President Allan Goodman, till höger delade ut priset the 2016 Heiskell Award for International Partnerships till Elisabet Idermark, Stockholms universitet, och Tim Barnes, University of Illinois at Urbana-Champaign.

 

Institute of International Education organiserade konferensen för att dela erfarenheter inom internationalisering vid högre utbildning.

Stockholms universitet representerades av Elisabet Idermark, internationell handläggare vid Samverkansavdelningen, som gav en presentation tillsammans med sin kollega Tim Barnes vid University of Illinois. Samarbetet startade 2012 och prisades för det strategiska arbetet för globalt engagemang och partnerskap. Bland annat har partnerskapet resulterat i ökad studentmobilitet och forskningssamarbeten som engagerar flera fakulteter inom olika discipliner.

Samarbetet inkluderar Stockholms universitet, KTH och Karolinska institutet och fick pris som modell för sitt globala ledarskap inom högre utbildning, forskningssamverkan och engagemang från allmänheten.

Mer information om priset

Om samarbetet.