Samarbetsprojekt. Foto: Helene Komlos grill

Academic Collaboration Chile and Sweden (ACCESS)

Stockholms universitet har tillsammans med flera andra svenska lärosäten gått med i ett akademiskt samarbetsprojekt med flera chilenska universitet. ACCESS, som är namnet för plattformen, står för Academic Collaboration Chile Sweden.

ASIAQ – The Arctic Science IntegrAtion Quest

I ASIAQ-projektet förenas sex universitet från tre kontinenter och fyra länder (Ryssland, Japan, USA och Sverige), för att gemensamt utveckla forskning och utbildning för ett hållbart Arktis.

Innovation Stockholm

Målet med projektet är att stärka Stockholms position som innovativ storstadsregion. 

MIRAI

MIRAI är ett samarbetsprojekt mellan sju svenska universitet och åtta japanska universitet. Projektet finansieras av STINT och de deltagande universiteten. Detta treåriga projekt syftar till att stärka det akademiska samarbetet mellan Sverige och Japan.

Mötesplats Social Innovation - MSI

Stockholms universitet har tillsammans med fem andra lärosäten fått i uppdrag av Vinnova att etablera varsin regional kunskapsnod under namnet Mötesplats social innovation (MSI). De regionala plattformarna ska öka kunskapen och skapa mötesarenor för att främja social innovation, socialt entreprenörskap och socialt företagande.

 

South Africa-Sweden University Forum (SASUF)

Ett samarbetsprojekt mellan svenska lärosäten och universitet i Sydafrika