Syftet med Accelerator är i grunden att öppna för nytänkande på alla plan, genom att väcka nya forskningsfrågor, inspirera till nya utbildningar och bidra till nya perspektiv på samhällsfrågor.

Lyssna på Richard Julin, konstnärlig ledare för Accelerator:

Utställningar basen

Accelerator har sin bas i utställningar av konst, utformade av den konstnärlige ledaren. En viktig del är samverkan med mångvetenskapliga forskargrupper som bjuds in att reflektera över utställningsprocessen, medverkande konstnärer och konsten. Verksamheten är till stor del publik och riktar sig till allmänhet, studenter och Stockholms universitets forskare.

Som en start för verksamheten bjöd Accelerator hösten 2016 in till en utomhusvisning av multimediainstallationerna Influence Machine & Antennae av videokonstpionjären Tony Oursler. Verken visades på campus Frescati i samarbete med konstmuseet Magasin III.

Se en kortdokumentär från evenemanget:

Fysisk mötesplats

2019 öppnar Accelerator även i fysisk form, som en publik mötesarena för konst, vetenskap och samhällsfrågor. Centrum för verksamheten blir det gamla underjordiska fysiklaboratoriet Manne Siegbahn i Frescati. Fram till öppnandet av Acceleratorlokalen planeras två evenemang per år. En rytm som sedan är tänkt att fortsätta i de nya lokalerna.

Samverkan stimulerar

Accelerator bygger på ett långvarigt och framgångsrikt samarbete med externa parter. Initiativtagare till Accelerator är professor i konstvetenskap Margaretha Rossholm Lagerlöf samt Magasin III:s chef David Neuman, affilierad professor och hedersdoktor vid Stockholms Universitet. Rektor Astrid Söderberg Widding instiftade den särskilda inrättningen Accelerator 2015.