Magnus Huss, Akademiska Hus, rektor Astrid Söderbergh Widding och Richard Julin, Accelerator tar första spadtaget. Foto: Linda Nilsson.
 

– Accelerator ska vara en dynamisk mötesplats för studenter, forskare och alla intresserade, i skärningspunkten mellan konst och vetenskap, säger Astrid Söderbergh Widding, Stockholms universitets rektor.

– Lokalerna som nu totalrenoveras kommer att bli ett värdefullt tillskott till universitetets mötes- och undervisningslokaler. Läget precis vid tunnelbanan lämpar sig väl för att locka studenter, anställda och allmänhet till seminarier, kafé och utställningar, där konstutställningar utgör en bas i verksamheten, säger Eino Örnfeldt, Stockholms universitets förvaltningschef.

Om- och tillbyggnaden förvandlar den tidigare laboratoriemiljön från 1930-talet till en mötesplats med ambitionen att väcka nya forskningsfrågor, inspirera till nya utbildningar och bidra till nya perspektiv på samhällsfrågor.

– Accelerator kommer att visa utställningar med samtida konstnärer från hela världen som arbetar med aktuella samhällsfrågor. Forskare kommer här i direkt kontakt med konsten och konstnärerna – allmänheten kommer att få ta del av de tankar som uppstår i dessa spännande möten, säger Richard Julin, konstnärlig ledare för Accelerator.

De publika delarna med utställningshallar och kafé ska vara klara till hösten 2019.

Mer information om Accelerator finns på acceleratorsu.art.

Se rektors bloggfilm från det första spadtaget för Accelerator.