Workshoparbete Innovationskraft Sthlm 4 december 2015.
Innovationskraft Sthlms workshop tog fram konkreta förslag på innovativa satsningar på temat "Livskvalitet för alla i regionen". Foto: Stockholms universitet.

Workshopen ingick i Innovationskraft Sthlms handlingsprogram Tvärvetenskap, som administreras från Stockholms universitet. Petra Norling och Johanna Tollbäck från universitetets samverkansavdelning inledde med att berätta om insatser som redan är igång bland annat "Hälsorörelsen" och satsningar på rörlighet mellan olika sektorer för att främja kompetensutbyte och nya idéer.

Openlab har också en viktig roll där team av studenter från olika lärosäten och discipliner jobbar med att få fram innovationer för en smartare hälso- och sjukvård, livskvalitet för de gamla, hållbar stadsutveckling och en bättre skola.

En inspirationspanel med personer från bland annat Stockholms universitet, Folkhälsomyndigheten och Landstinget ansåg samfällt att den stora utmaningen för Stockholm nu är att ta vara på flyktingarnas kompetens och få dem att integreras och omfattas av samma välstånd och hälsa som den övriga befolkningen. Statliga myndigheter och politiker i allmänhet fick kritik för sin brist på engagemang i integrationsfrågan.

‒ Sätt inte de nyanlända i språkkarantän. De kan mycket väl lära sig språket om de till exempel får praktikjobb, sa Lovisa Fältskog Johansson, projektledare för Korta vägen Stockholm.

‒ Vi måste se individerna och sluta prata om svaga grupper, sa Jan Lindqvist, chef för Tillväxtavdelningen på Landstinget.