Globala målen för hållbar utveckling. Hållbarhetsforum Stockholms universitet

Forskning och samverkan kring hållbarhet

Vid Stockholms universitet pågår dagligen forskning inom en mängd olika områden som alla kopplar till de globala målen för hållbar utveckling. För att nå dessa mål krävs dock samverkan mellan samhällets alla olika sektorer.

Stockholms universitet vill med detta initiativ skapa en plattform för nätverkande, erfarenhetsutbyte och framtida samverkansmöjligheter mellan akademi, näringsliv, politik och den ideella sektorn. Snart kommer du att kunna läsa om vad 2019 års Hållbarhetsforum innehåller.