Datum: 21 mars 2018
Tid: 13:00 – 18:30
Plats: Aula Magna, Stockholms universitet
Anmälan: ingen anmälan krävs

Forskning och samverkan kring hållbarhet

Vid Stockholms universitet pågår dagligen forskning inom en mängd olika områden som alla kopplar till de globala målen för hållbar utveckling. För att nå dessa mål krävs dock samverkan mellan samhällets alla olika sektorer.

Stockholms universitet vill med detta initiativ skapa en plattform för nätverkande, erfarenhetsutbyte och framtida samverkansmöjligheter mellan akademi, näringsliv, politik och den ideella sektorn. Vid detta premiärtillfälle av universitetets hållbarhetsforum har vi valt att fokusera på temat Framtidens energi och resurser.

Program för Hållbarhetsforum

13:00-13:05 Rektor Astrid Söderbergh Widding hälsar välkommen

13:05-13:10 Moderator Johan Kuylenstierna presenterar eftermiddagens tema

13:10-13:45 Paneldiskussion - Hur sker framgångsrika samarbeten mellan akademin och det omgivande samhället i dag? Hur kan vi skapa fler tillfällen för sådana framgångar?
Medverkande: Karolina Skog, miljöminister; Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, styrelseordförande- och ledamot; Jonas Ebbesson, professor i miljörätt, Stockholms universitet Moderator: Johan Kuylenstierna

13:45 – 14:00 Paus

14:00 - 15:00 Framtidens kol – en möjlighet för Sverige
Vårt samhälle är oerhört beroende av kol. Vi använder det främst i form av råolja, som energibärare och komponent i material, inom jordbruket och i mediciner. Kolet kan även kopplas till flera pågående oroshärdar i världen med medföljande humanitära katastrofer - nu senast i Syrien och Irak, samt orsakar växthuseffekter där vi ser oroväckande klimatförändringar. Ytterligare en utmaning med kol är att den lätttillgängliga och billiga råoljan kommer att ta slut under detta sekel och det kommer att bli svårt att ersätta den.
Medverkande: Joseph Samec, professor i organisk kemi, Stockholms universitet; Therese Uddenfeldt, journalist och författare; Mikael Höök, universitetslektor, Uppsala universitet; Bitte Hammargren, journalist, författare och Mellanösternanalytiker Moderator: Johan Kuylenstierna

15.00 – 15:30 Paus

15:30 – 16:30 Framtidens mat – vad ligger på tallriken år 2050?
Vi behöver tänka nytt när det gäller matens roll i samhället. Idag äter och producerar vi mat på ett sätt som bidrar till både ohälsa och en ohållbar förvaltning av vår planet. Samtidigt är mat en viktig del av vår kultur.
Medverkande: Line Gordon, docent och vice forskningschef Stockholm Resilience Centre; Matilda Baraibar, universitetslektor, Stockholms universitet; Maria Frostling-Henningsson, universitetslektor, Stockholms universitet; Beatrice Crona, docent Stockholms universitet; Paul Svensson, kock vid Fotografiska museet; Anna Henning Moberg, Torsåkersprojektet, Axfoundation
Moderator: Fredrik Moberg (Albaeco/Stockholm Resilience Centre)

16.30 – 16:40 Paus

16:40 – 17.15 Paneldebatt - Hur kan vi uppnå Agenda 2030 i en polariserad värld?
Medverkande: Karin Bäckstrand, professor i miljövetenskap, Stockholms universitet; Gia Destouni, professor i hydrologi, Stockholms universitet; Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, Stockholms universitet; TBA
Moderator: Johan Kuylenstierna

17:15 - 17:20 Rektor Astrid Söderbergh Widding – Stockholms universitet och Agenda 2030

17:20 - 18:30 Mingel, förfriskningar och musik

Välkommen!
 

Kontaktperson för Hållbarhetsforum: Professor Barbara Wohlfarth, barbara.wohlfarth@geo.su.se