Forskning och samverkan kring hållbarhet

Vid Stockholms universitet pågår dagligen forskning inom en mängd olika områden som alla kopplar till de globala målen för hållbar utveckling. För att nå dessa mål krävs dock samverkan mellan samhällets alla olika sektorer.

Stockholms universitet vill med detta initiativ skapa en plattform för nätverkande, erfarenhetsutbyte och framtida samverkansmöjligheter mellan akademi, näringsliv, politik och den ideella sektorn. Vid detta premiärtillfälle av universitetets hållbarhetsforum har vi valt att fokusera på temat Framtidens energi och resurser.

Program för Hållbarhetsforum

13:00-13:05 Rektor Astrid Söderbergh Widding hälsar välkommen

13:05-13:10 Moderator Johan Kuylenstierna presenterar eftermiddagens tema

13:10-13:45 Paneldiskussion - Hur sker framgångsrika samarbeten mellan akademin och det omgivande samhället i dag? Hur kan vi skapa fler tillfällen för sådana framgångar?
Medverkande: Karolina Skog, miljöminister; Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, styrelseordförande- och ledamot; Jonas Ebbesson, professor i miljörätt, Stockholms universitet Moderator: Johan Kuylenstierna

13:45 – 14:00 Paus

14:00 - 15:00 Vårt behov av olja –mer problem än klimatförändringar
Det var inte förrän människorna började använda fossilt kol som vi tog klivet mot det moderna samhället. När vi för drygt hundra år sedan lärde oss att raffinera råolja så startade en ny epok som har möjliggjort det välstånd vi idag har i väst där vi kan åka vart vi vill, kommunicera med vem vi vill, använda strykfria skjortor, äta vilken mat vi vill året runt, bota flera dödliga sjukdomar med mera. Idag så har vi i västvärlden vant oss med en livsstil som inte vore möjlig utan den lättillgängliga och billiga råoljan. Samtidigt har fler och fler börjat ifrågasätta förbränning av fossila kol på grund av klimatförändringar. Det finns även andra problem förutom klimatförändringar som vårt behov av lättillgänglig och billig råolja orsakar. I den här sessionen så kommer vi att ta upp dels hur den lättillgängliga råoljan håller på att ta slut. Där en stor del av den råolja som pumpas upp idag kommer från gigantiska oljefält som hittades för drygt femtio år sedan och som idag är halvtömda. Dessa källor kommer att ta slut under detta sekel och det hittas inte lika stora källor att ersätta dem med. Vi kan under en kortare tid ersätta dessa gigantiska oljefält med mindre oljefält, såsom ”fracking” men detta är bara en quick fix som inte kommer att hålla i längden. Ett annat problem med de lättillgängliga oljekällorna är att många intressenter vill kontrollera dessa för att komma över intäkterna. Dagens krig i Syrien och Irak men även Jemen är orsakade av viljan att kontrollera oljetillgångar. Därmed är även dagens flyktingströmmar och även de högerpopulistiska strömningarna som vi ser i Europa indirekt orsakade till vårt behov av billig råolja för att möta våra behov av välstånd. Denna session är kopplad till workshopen ”Framtidens kol –en möjlighet för Sverige” där alternativ till råoljan kommer att diskuteras.

Medverkande: Joseph Samec, professor i organisk kemi, Stockholms universitet; Therese Uddenfeldt, journalist och författare; Mikael Höök, universitetslektor, Uppsala universitet; Bitte Hammargren, journalist, författare och Mellanösternanalytiker Moderator: Johan Kuylenstierna

15.00 – 15:30 Paus

15:30 – 16:30 Framtidens mat – vad ligger på tallriken år 2050?
Mat är centralt i allas våra liv, men idag är det roten till världens största hälsoutmaningar och det är en av de största orsakerna till global miljöförstöring. En av mänsklighetens största utmaningar är därför att ge en växande världsbefolkning tillräckligt med hälsosam, näringsrik, prisvärd och god mat, som dessutom kan produceras på ett hållbart sätt. Vi behöver därför tänka nytt när det gäller produktion och konsumtion av mat, och vi behöver förstå hur vi kan skapa en matkultur som främjar ett bättre samhälle. I detta seminarium diskuterar vi hur matsystemet har förändrats under de senaste generationerna, och hur det behöver förändras i framtiden. Vi undersöker vilken roll konsumenterna har, och hur svårt det är att gå från ord till handling när det gäller viljan att äta mer hållbart. Vi tittar närmre på mirakelbönan soja som är central både som fodergröda och i mer vegetariska alternativ, och som verkligen är en del av ett allt mer globaliserat matsystem. Vi diskuterar även betydelsen av att akademin, politiker och näringslivet får till stånd ännu närmre samarbeten. Slutligen träffar vi en kock som arbetar med att göra framtidens mat mer attraktiv, och samtidigt stärka samarbetet med de bönder som producerar maten.

Medverkande: Line Gordon, docent vid Stockholm Resilience Centre, Matilda Baraibar, forskare vid Ekonomisk-historiska institutionen; Maria Frostling-Henningsson, docent vid Företagsekonomiska institutionen; Matti Leino, forskare vid Arkeologiska forskningslaboratoriet (tbc); Paul Svensson, kock på Fotografiska museet och Brent Loken, science liasion officer EAT foundation.
Moderator: Fredrik Moberg, Albaeco/Stockholm Resilience Centre

16.30 – 16:40 Paus

16:40 – 17.15 Paneldebatt - Hur kan vi uppnå Agenda 2030 i en polariserad värld?
Medverkande: Karin Bäckstrand, professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning, Stockholms universitet; Gia Destouni, professor i hydrologi, Stockholms universitet; Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, Stockholms universitet och Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, styrelseordförande- och ledamot. Moderator: Johan Kuylenstierna

17:15 - 17:20 Rektor Astrid Söderbergh Widding – Stockholms universitet och Agenda 2030

17:20 - 18:30 Mingel, förfriskningar och musik

Välkommen!
 

Kontaktperson för Hållbarhetsforum: Professor Barbara Wohlfarth, barbara.wohlfarth@geo.su.se