Förra årets succé med ett omvänt mentorskapsprogram är nu tillbaka. Ta möjligheten att bli mentor åt någon av Pfizers ledare. Vi söker dig som kan bidra med nya idéer och infallsvinklar på hur svensk hälso-och sjukvård och läkemedelssektorn kan utvecklas för att delta i skapandet av ett mer socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart samhälle. 

Du som student kommer att få en unik möjlighet till personlig utveckling genom att samtala med en person som kan bidra med affärstänk, erfarenheter och brett kontaktnät. Mentorskapsprogrammet startar HT 18 och avslutas under VT 19. Programmet innebär totalt ca 6-7 möten mellan mentor och adept med en mittutvärdering runt årsskiftet. En stor del av samtalen kommer att ske på engelska. Begränsat antal platser.

Studenter vid Stockholms universitet 2018  Fotograf: Niklas Björling

 

Uppstartsmötet kommer att ske den 10e oktober kl 16-19 hos Pfizer. Det är viktigt att du har möjlighet att delta den kvällen. Då kommer du få mer information om programmet och även få veta vilken person på Pfizer som du kommer att coacha.
 

Vilka kan söka?

• Studenter som HT 2018 påbörjar sitt tredje år
• Studenter med hög digital mognad och en stark tro på modern teknik
• Studenter som vill bli mentor åt någon ur Pfizers ledning eller seniora nyckelpersoner

Hur söker du?

Beskriv på en A-4
• Vem du är
• Hur du använder digitala verktyg och tjänster
• Hur du tror världen ser ut år 2025 kopplat till digitala verktyg
• Vad du som student skulle vilja få ut av att agera mentor åt en ledare på Pfizer

Mejla in din ansökan senast den 24 september till ulrika.drougge@su.se. Märk din ansökan med ”Omvänt mentorskap”.

Har du några frågor?

Kontakta Ulrika Drougge, ulrika.drougge@su.se, tel 08-16 17 38 eller Magnus Lundgren, magnus.lundgren@su.se, tel 08-120 767 88