De åtta universiteten som ingår är Aix Marseille Université (Frankrike), National and Kapodistrian University of Athens (Grekland), University of Bucharest (Rumänien), Université Libre de Bruxelles (Belgien), Universidad Autonoma de Madrid (Spanien), Sapienza Università di Roma (Italien), Stockholms universitet och Eberhard Karls Universität Tübingen (Tyskland).

Samarbetet kommer att föra 384 000 studenter och 55 000 lärare och forskare från åtta olika språk närmare varandra.

European Civic University skapar förutsättningar för forskning, undervisning, kulturella utbyten och medborgarengagemang från Medelhavet till Östersjön, med kopplingar till hela världen.

Mobilitet, språk och medborgardialog

Projektet vill tillgängliggöra akademiska och demokratiska värderingar för kommande generationer studenter, genom att underlätta för samarbete över nationella gränser. European Civic University kommer verka både lokalt och globalt, inom allt från sociala och ekonomiska områden till miljöforskning.

Nätverkets gemensamma fokus inkluderar ett starkt engagemang i lokalsamhället inom både socio-ekonomiska och kulturella frågor, i syfte att möta morgondagens utmaningar som till exempel urbanisering, energiförsörjning, klimatförändringar, en åldrande befolkning och kulturfrågor, samt tillgången till högre utbildning för alla studenter oavsett bakgrund.

För mer information, kontakta Maryam Hansson Edalat på