Den 6 juli 2015 träffades i Stockholm medarbetare vid University of Illinois, Stockholms universitet och KTH för att diskutera det strategiska samarbetet. I centrum på bilden dåvarande rektorerna Peter Gudmundson, KTH, Phyllis Wise, University of Illinois samt Stockholms universitets rektor Astrid Söderbergh Widding.
Den 6 juli 2015 träffades i Stockholm medarbetare vid University of Illinois, Stockholms universitet och KTH för att diskutera det strategiska samarbetet. I centrum på bilden dåvarande rektorerna Peter Gudmundson, KTH, Phyllis Wise, University of Illinois samt Stockholms universitets rektor Astrid Söderbergh Widding.

Samarbetet syftar till att stärka och utveckla såväl studentutbyten som forskningssamarbeten mellan lärosätena i Stockholm och University of Illinois. Ett vidare syfte med avtalet är att stärka samarbete och kunskap mellan regionerna för universitetens hemvist.

I uppföljningar av avtalet som gjorts inom Stockholms universitet finns en rad goda exempel på samarbetets genomslag.  Inte mindre än hälften av universitetets institutioner har på ett eller annat sätt tagit del i samarbeten med University of Illinois som gett avtalet en stor ämnesbredd. Studentutbytena har också ökat genom att utbytesavtal har träffas mellan institutioner och fakulteter.

På Stockholms universitet har universitetsstyrelsen anslagit särskilda medel för dessa forskningssamarbeten och konferenser där kolleger vid de två universiteten möts.