Internationella partneruniversitet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Samverkan
  5. Samarbeten & partnerskap
  6. Internationella partneruniversitet
Gemensamt handslag efter signering

Internationella partneruniversitet

I syfte att stärka det internationella akademiska samarbetet samverkar Stockholms universitet med partneruniversitet i flera länder inom forskning och utbildning.

Internationella partneruniversitet

Helsingfors universitet. Photo: Linda Tammisto

Helsingfors universitet

Sedan 2014 samarbetar Stockholms universitet med Helsingfors universitet i ett strategiskt partnerskap inom de prioriterade områdena tvärvetenskaplig Östersjöforskning, lärarutbildning, språk och lingvistik.

University of Illinois

Illinois universitet

Avtalet gäller för fem år och syftar till att stärka och utveckla såväl studentutbyten som forskningssamarbeten mellan lärosätena i Stockholm och University of Illinois.

Gemensamt handslag efter signering

Tokyo universitet

Samarbetet kommer att ske inom såväl forskning som utbildning och bland ledorden märks excellens, tvärvetenskap och samhällsrelevans. Förutom utbyten av forskare och studenter ska universiteten också samarbeta om utveckling av undervisning och lärande.

Stockholm University. Photo ny Niklas Björling

CIVIS – European Civic University Alliance

Ökad mobilitet mellan ledande universitet i Europa.

Kontakt

Avdelningen för forskningsstöd

Maria Wikse
Elisabet Idermark
E-post: info@fs.su.se