Malin Parkler, vd för Pfizer i Sverige, och Douglas Södersten, student i företagsekonomi, träffades regelbundet under sex månader i projektet Omvänt mentorskap. Foto: Niklas Björling

 

Utbildningssamverkan

Genom avtalet formaliseras de samarbeten som pågår med kandidatprogrammet personal, arbete och organisation, kemi- och biologiprogrammen, samt arbetsmarknadsuppdraget Korta vägen.

Aktiviteter som omfattas genom samarbetsavtalet är t.ex. gästföreläsare, studiebesök och examensarbeten. Fördelarna har redan visat sig genom att forskning och övningar blir mer relevanta när studenterna möter riktiga utmaningar t ex i form av skarpa exempel från ett globalt företag. Intresset för frågor om ansvarstagande och professionalism aktualiseras och kan stimulera studenterna.

Omvänt mentorskapsprogram

Till hösten 2019 startar det omvända mentorskapsprogrammet för andra gången. Programmet innebär 6-7 möten mellan mentor och adept samt ett gemensamt avslutningsmöte kring vårkanten. Inom ramen för samarbetsavtalet startade det ett första programmet för omvänt mentorskap hösten 2017. Drivna studenter med god digital mognad fick tillfälle att utmana Pfizers svenska ledning genom att bidra med nya perspektiv på hur man kan lösa digitala utmaningar genom nya idéer och nya sätt att tänka. Samtidigt fick studenterna möjlighet till personlig utveckling genom samtal med en person som kan bidra med affärstänk, erfarenhet och ett brett kontaktnät. Programmet blev så lyckat att det nu startas upp en ny omgång.

 

För mer information: Ulrika Drougge,  mobil 073-270 11 64,  e-post: ulrika.drougge@su.se