Handlingsprogram med fem fokusområden

Målet med projektet är att stärka Stockholms position som innovativ storstadsregion. Det ska göras genom ett genomarbetat handlingsprogram med fem fokusområden:
• Forsknings- och innovationsstruktur
• Innovationsupphandling
• Kapitalförsörjning
• Tvärvetenskap
• En globalt attraktiv Stockholmsregion

Varje fokusområde har mål och insatser som ska bidra till att nå målet, världens mest innovationsdrivna ekonomi år 2025.

Stockholmsregionen år 2025

• Vara öppet och mångkulturellt, en öppen scen för olika livsstilar och sätt att leva och tänka.
• Vara kreativt, nytänkande med ett fritt idéklimat.
• Vara globalt attraktivt för företag och människor och en av världens mest avancerade marknader
• Visa ledarskap genom att ta ansvar för en långsiktig hållbar samhällsbyggnad och ekonomisk stabilitet, och aktivt bidra till att lösa globala problem.

Projektet är ett initiativ av Länsstyrelsen i Stockholms län

Övriga deltagande organisationer i arbetet med en gemensam innovationsagenda är Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Kommunförbundet Stockholms län, Stockholms handelskammare, Stockholm The Capital of Scandinavia, KTH samt Karolinska institutet.

Den gemensamma strategin lanserades sommaren 2012 och handlingsprogrammen hösten 2013.