Dekan Mats Danielsson, landshövding Chris Heister samt Eva Klasson Wehler och Johanna Tollbäck, Avdelningen för externa kontakter, deltog i avstampet för Innovationskraft Stockholm i Kista den 7 oktober.
Dekan Mats Danielsson, landshövding Chris Heister samt Eva Klasson Wehler och Johanna Tollbäck, Avdelningen för externa kontakter, deltog i avstampet för Innovationskraft Stockholm i Kista den 7 oktober.
 

 

 
Illustration: InnovationskraftSthlm
 
 

Målet med projektet är att stärka Stockholms position som storstadsregion.  Det ska göras genom ett genomarbetat handlingsprogram med fem fokusområden: forsknings- och innovationsstruktur, innovationsupphandling, kapitalförsörjning, tvärvetenskap samt en globalt attraktiv Stockholmsregion.

Den 7 oktober hölls en välbesökt "kick off" för handlingsplanen i Victoria Tower i Kista.

- Vi konkurrerar inte med Malmö, Göteborg och Umeå, utan på den globala marknaden. Och där händer det mycket hela tiden. Konkurrensen är knivskarp och vi måste se till att vi attraherar de allra bästa studenterna och de allra bästa forskarna, sa Chris Heister, landshövding.

Stockholms universitet har en aktiv roll i utvecklingen av den gemensamma innovationsagendan. Universitetet finns genom Avdelningen för externa kontakter representerade i både den strategiska handlingsgruppen och i arbetsgruppen för fokusområdet tvärvetenskap.

- Det här är ett väldigt viktigt samarbete för regionen och det är självklart att Stockholms universitet ska fortsätta att vara en aktiv part i projektet, säger Eva Klasson Wehler, chef för Avdelningen för externa kontakter. 

 
Mats Hedenström, tillväxtdirektör på Länsstyrelsen Stockholm.
Mats Hedenström, tillväxtdirektör på Länsstyrelsen Stockholm, talade om handlingsplanen för kapitalförsörjning.
 

Varje fokusområde har mål och insatser som ska bidra till att nå målet, världens mest innovationsdrivna ekonomi år 2025. Då ska Stockholmsregionen:

  • Vara öppet och mångkulturellt, en öppen scen för olika livsstilar och sätt att leva och tänka.
  • Vara kreativt, nytänkande med ett fritt idéklimat.
  • Vara globalt attraktivt för företag och människor och en av världens mest avancerade marknader
  • Visa ledarskap genom att ta ansvar för en långsiktig hållbar samhällsbyggnad och ekonomisk stabilitet, och aktivt bidra till att lösa globala problem.

Projektet är ett initiativ av Länsstyrelsen i Stockholms län. Övriga deltagande organisationer är Stockholms läns landsting; Stockholms stad, Kommunförbundet Stockholms län; Stockholms handelskammare; Stockholm The Capital of Scandinavia; KTH samt Karolinska institutet.

Den gemensamma strategin lanserades sommaren 2012 och handlingsplanen den 7 oktober 2013  i Kista.

Pressmeddelande från Länsstyrelsen 2013-10-07

Mer om Innovationskraft Stockholm