Deltagare från alla sju svenska och åtta japanska universiteten vid det första Mirai-seminariet i Lund. Foto: Maria Johansson
Deltagare från alla sju svenska och åtta japanska universiteten vid det första Mirai-seminariet i Lund. Foto: Maria Johansson

 

Fernando Jaramillo, naturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet, presenterade sin forskning på workshopen om hållbarhet.
Fernando Jaramillo, naturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet, presenterade sin forskning på workshopen om hållbarhet.

MIRAI är särskilt inriktat på forskare i ett tidigt skede av sin karriär, för att leda till framtida gemensamma aktiviteter mellan universitet i de två länderna. Projektets ämne och fokus ligger inom ramen för åldrande, materialvetenskap och hållbarhet. Både Sverige och Japan har en lång tradition av innovation och satsar kraftigt på stora anläggningar för att vara i framkant av vetenskap och forskning (t.ex. MAX IV, ESS, SciLifeLab, J-PARC, NIMS, AIST, KEK, Spring-8).

Det första MIRAI-seminariet hölls vid Lunds universitet i oktober 2017 då vetenskapliga sessioner inom åldrande, materialvetenskap och hållbarhet organiserades.

Workshops om åldrande, materialvetenskap och hållbarhet

Zahra Kalantari, Institutionen för naturgeografi vid Stockholms universitet, i gruppdiskussioner med japanska kollegor.
Zahra Kalantari, Institutionen för naturgeografi vid Stockholms universitet, i gruppdiskussioner med japanska kollegor.

Följande workshops planeras:

  • Åldrande, 14-15 juni 2018, Chalmers tekniska högskola
  • Materials Sciences, 14-16 maj 2018, Kyushu University, Japan
  • Hållbarhet 7-8 juni 2018, Göteborgs universitet
  • 9-12 oktober 2018, kommer nästa stora seminarium att äga rum i Tokyo, Japan.

Under 2018 kommer 150-årsjubileet av svensk-japanska relationer också att firas.

Mer information

Kontakt vid Stockholms universitet:
Elisabet Idermark
Avdelningen för forskningsstöd
elisabet.idermark@su.se

Hemsida för MIRAI: www.mirai.nu

Professor Gia Destouni från Stockholms universitet (andra från höger) deltog i en hållbarhetsverkstad vid seminariet i Lund.
Professor Gia Destouni från Stockholms universitet (andra från höger) deltog i en workshop om hållbarhet vid seminariet i Lund.