Projekt

Samarbetsprojekt. Foto: Helene Komlos grill

Samarbetsprojekt

Med syfte att utveckla samarbeten och bygga relationer genom gemensamma satsningar medverkar Stockholms universitet i samarbetsprojekt med aktörer både inom högre utbildning och andra samhällsområden. Samarbetsprojekten är tidsbegränsade och handlar ofta om att utveckla ett visst arbetsområde.