Syftet med Accelerator är i grunden att öppna för nytänkande på alla plan, genom att väcka nya forskningsfrågor, inspirera till nya utbildningar och bidra till nya perspektiv på samhällsfrågor.

Lyssna på Richard Julin, konstnärlig ledare för Accelerator:

Utställningar basen

Accelerator har sin bas i utställningar av konst, utformade av den konstnärlige ledaren. En viktig del är samverkan med mångvetenskapliga forskargrupper som bjuds in att reflektera över utställningsprocessen, medverkande konstnärer och konsten. Verksamheten är till stor del publik och riktar sig till allmänhet, studenter och Stockholms universitets forskare.

Hösten 2016

Som en start för verksamheten bjöd Accelerator hösten 2016 in till en utomhusvisning av multimediainstallationerna Influence Machine & Antennae av videokonstpionjären Tony Oursler. Verken visades på campus Frescati i samarbete med konstmuseet Magasin III.

Se en kortdokumentär från evenemanget:

Hösten 2017

Hösten 2017 var det dags för Accelerators andra konstevenemang, då konstnärsduon Lundahl & Seitl intog Frescati med två verk; ”Unknown cloud on its way to Stockholm University” och ”An Elegy to the Medium of Film”.

Våren 2018

Våren 2018 består av ett filmprogram med ett antal konstfilmer på temat skapande och byggande. Det handlar även om förberedelser för att skapa, till exempel modeller eller partitur. Temat är sprunget ur det faktum att Accelerator håller på att bli till. De tidigare fysiklaboratorierna är tömda och utställningslokalerna börjar byggas under året.

Fysisk mötesplats

2019 öppnar Accelerator även i fysisk form, som en publik mötesarena för konst, vetenskap och samhällsfrågor. Centrum för verksamheten blir det gamla underjordiska fysiklaboratoriet Manne Siegbahn i Frescati. Fram till öppnandet av Acceleratorlokalen planeras två evenemang per år. En rytm som sedan är tänkt att fortsätta i de nya lokalerna.

Samverkan stimulerar

Accelerator bygger på ett långvarigt och framgångsrikt samarbete med externa parter, däribland Magasin III, inom Stockholm universitets masterprogram Curating Art. Initiativtagare till Accelerator är professor i konstvetenskap Margaretha Rossholm Lagerlöf samt Magasin III:s chef David Neuman, affilierad professor och hedersdoktor vid Stockholms Universitet. Rektor Astrid Söderberg Widding instiftade den särskilda inrättningen Accelerator 2015.

En nära samverkan med externa parter utgör ett viktigt inflöde av tankar och idéer för såväl utställningsverksamheten som möjliga forskningsfrågor. Accelerator planerar att arbeta i nära samverkan med en mindre grupp externa parter. Idag finns en samverkansöverenskommelse med konstmuseet Magasin III – Museum & Foundation for Contemporary Art och Familjen Robert Weil stiftelse.