På Data- och systemvetenskapliga institutionen pågår ett större samarbete runt ”framtidens teater”, och fler aktiviteter är under diskussion inför hösten 2018. På Akademin för ekonomistyrning i staten skrev studenter en C-uppsats runt ekonomistyrning inom icke-vinstdrivande konstnärliga verksamheter med Dramaten som case. Inför hösten planerar också Företagsekonomiska institutionen ett projektarbete runt publikupplevelse/publikundersökning. Utöver detta planeras också ett flertal aktiviteter där forskare från SU medverkar i aktiviteter som föreläsningar och samtal inför publik.  

Dramaten och SU har tidigare samarbetat kring olika projekt. Men med ett samarbetsavtal skapas rutiner och processer för ett långsiktigt samarbete som är personoberoende. Enskilda projekt placeras i ett tydligare sammanhang och får därmed större effekt. Arbetet leds och årligen utvärderas av en styrgrupp där rektor och teaterchef finns representerade.