Forskningsstationen NEO

Stockholms universitet är starkt inom klimat-, hav- och miljöforskning. Forskningen stärktes ytterligare genom inrättandet av forskningsstationen Navarino Environmental Observatory (NEO) i Grekland. Forskningsstationen verkar som bas för såväl forskare som studenter vid studier av det känsliga klimatet vid Medelhavet.

Forskningsstationen har byggts av det grekiska företaget TEMES S.A. som specialiserat sig på ekoturism i Messinien i sydvästra Grekland. Tillsammans med den anrika Academy of Athens, som en gång grundades av Platon, har Stockholm universitet bildat ett strategiskt partnerskap med TEMES.

Ett tvärvetenskapligt samarbete

Forskningen vid NEO täcker in både luft-, vatten- och landförändringar. Forskarna undersöker exempelvis vattennivåer och droppstenar i djupa grottor för att förstå områdets nuvarande och historiska klimat. Resultaten jämförs sedan med årsringar i uråldriga träd, hur kustlinjen förändrats genom erosion och förändrade havsnivåer. Det är dock inte bara mätningar av naturliga förhållanden forskarna är intresserade av – de undersöker även människans inverkan. Ett tvärvetenskapligt samarbete över både ämnes-, universitets- och landsgränserna ses som nyckeln till framtida framgång.