Foto: Roland Fredriksson
Temes miljöchef Vasilis Karakousis, PR-chef Valia Vanezi samt professorerna Stefan Nordlund och Johan Kleman från Stockholms universitet deltog i den högtidliga invigningen av forskningsstationen i oktober 2012.
 

Ekoturismföretaget Temes i Grekland ville förstå sin omgivning och utveckla hotellverksamheten på ett hållbart sätt. Stockholms universitet har en bred sakkunskap inom klimat och miljö, men har tidigare inte varit så aktiva i Medelhavsområdet.

– De globala förändringarna är så påtagliga i Medelhavsområdet med hetare och torrare somrar. När vi med vår klimatkompetens närmade oss Temes var det precis vad de behövde, säger Johan Kleman, professor vid Stockholms universitet och en av initiativtagarna till NEO, Navarino Environmental Observatory.
Forskningssamarbetet gör att kunskaperna kan fördjupas, både om både de miljöförändringar som redan skett och om de som kommer.

Achilles Constantakopoulos, vd för Temes, är entusiastisk över sitt företags roll i samarbetet.
– Vi hoppas kunna bidra till de ansträngningar som görs för att ta itu med klimatförändringarna i tid.

Forskningsstationen NEO har bekostats av Temes och ligger på företagets mark. Dit åker nu forskare och studenter, från Sverige, Grekland och hela världen, för att studera miljö- och klimatfrågor ur olika perspektiv. På området ligger också Temes Natura Hall, ett upplevelsecentrum som på ett pedagogiskt sätt ger skolbarn och hotellbesökare en inblick i områdets natur.

Forskningen vid NEO täcker in både luft-, vatten- och landförändringar. Forskarna undersöker till exempel årsringar i uråldriga träd och droppstenar i djupa grottor och hur kustlinjen förändrats genom erosion. Allt för att förstå områdets nuvarande och historiska klimat. De studerar hur regionens grundvattennivå och vattenkvalitet påverkas av förändringar i klimatet, havsnivån och markanvändningen, och resultaten används för att ta fram metoder för hållbar förvaltning av regionens vattenresurser.

– NEO-samarbetet kommer att bli en mycket viktig del av Stockholms universitets klimatforskning, säger Karin Holmgren, professor vid Stockholms universitet och föreståndare för NEO.

- Vi har redan börjat våra mätningar av partiklar i atmosfären. Det ska bli en lång serie mätningar som ska användas för att göra tillförlitligare klimatprognoser.