Astrid Söderbergh Widding och Peter Carpelan vid undertecknandet av avtalet. Foto: Eva Dalin
Astrid Söderbergh Widding och Peter Carpelan vid undertecknandet av avtalet.
Foto: Eva Dalin


Den 28 april 2015 skrev Astrid Söderbergh Widding, rektor för Stockholms universitet, och Peter Carpelan, forsknings- och personallandstingsråd, under ett samarbetsavtal om forskning, utveckling, innovation och utbildning inom områdena hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. 

I framkant inom flera forskningsfält

Stockholms läns landsting har sedan tidigare avtal med Karolinska Institutet och KTH vilket gör det naturligt att även ha samarbetsavtal med regionens största lärosäte. Stockholms universitet ligger i framkant inom flera forskningsfält som i hög grad kan bidra till att utveckla landstingets kärnverksamheter hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik.

Mer om avtalet

Avtalet gäller från 1 maj 2015 och omfattar verksamheter vid alla institutioner vid Stockholms universitet.

Se film från undertecknandet i rektors blogg

Stockholms läns landstings hemsida