Samarbeten & partnerskap

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Samverkan
  5. Samarbeten & partnerskap
Accelerator

Samarbeten och partnerskap

Stockholms universitet gör kunskap tillgänglig för alla genom dialog och aktiv medverkan i debatt och samhällsutveckling. Universitetet har nationella och internationella samarbetspartners och nätverk till gagn för både forskning och utbildning.

kontakt

Samverkansavdelningen
Sektionen för relationer och evenemang
Ekin Ergün Björstedt
E-post: ekin.ergun.bjorstedt@su.se

Sektionen för externa relationer
Per-Arne Wikström
E-post: perarne.wikstrom@su.se