Tuberkulos är en ovanlig sjukdom i Sverige, men på många håll i världen är den ett allvarligt folkhälsoproblem. Varje år insjuknar miljontals människor globalt – två miljoner av dem dör. Vanligtvis prövar läkare olika slags antibiotika, så kallad empirisk terapi. Men på grund av antibiotikaresistens blir det allt svårare att hitta rätt behandling. Uppemot hälften av alla patienter blir inte botade av sin första antibiotikakur. 

– Dessa personer kan då gå runt och sprida smitta i upp till ett halvår, dessutom bär de den resistenta formen av tuberkulos. I Indien är det här ett stort problem, men också på andra håll i världen, säger Mats Nilsson, professor i biokemi.

En ny DNA-baserad analysmetod, som utvecklats inom Mats Nilsson forskargrupp vid SciLifeLab, erbjuder snabbare diagnos och mer korrekt behandling. För att kommersialisera resultaten grundades 2016 bolaget EMPE Diagnostics av Mats Nilsson och Pavan Asalapuram – då postdoktor i forskargruppen, numera vd i bolaget.

– Med vår metod kan patienten få ett provsvar redan inom något dygn. Det skulle ge läkare möjlighet att redan från början välja rätt antibiotikabehandling, säger Mats Nilsson.
 

Mats Nilsson och Pavan Asalapuram, grundare av EMPE Diagnostics
Mats Nilsson och Pavan Asalapuram, grundare av EMPE Diagnostics Fotograf: Niklas Björling


Lättanvänd teknik

Bolagets patenterade teknik kräver varken expertkunskap eller avancerat laboratorium för att ställa rätt diagnos. Testet läses av ungefär som ett graviditetstest på en graderad sticka. Fortfarande pågår utvecklingsarbete, men tekniken bakom metoden är välbeprövad, konstaterar Mats Nilsson.

EMPE DIagnostics har för närvarande sex anställda – varav tre varit verksamma vid Stockholms universitet. Bolaget räknar med att växa både i Stockholm och i Indien, där tre miljoner nya fall av tuberkulos upptäcks årligen.

– I Indien hoppas jag att vi ska vara etablerade under året. Förhoppningen är att vår metod också ska bidra till diagnosticering av tuberkulos på andra håll i världen, säger Mats Nilsson, som sitter i styrelsen för bolaget men i övrigt inte är operativt aktiv i verksamheten.

Mats Nilsson har forskat kring nya molekylära analysmetoder sedan 1990-talet. Sedan 2012 driver han en egen forskargrupp vid Stockholms universitet. Han har genom sin forskning varit med om att grunda flera framgångsrika bioteknikföretag, bland annat Olink i Uppsala som idag har ett hundratal anställda samt Qlinea som börsnoterades i höstas.

– Ambitionen är att de analysmetoder vi utvecklar inom forskargruppen ska lösa problem ute i klinisk verksamhet. Allting vi gör når inte så långt. Men jag gillar att spänna bågen.

 

Stöd av SU Innovation

EMPE Diagnostics har under uppbyggnaden haft stöd från universitetet, både finansiellt och med rådgivning. SU Innovation har exempelvis stöttat Pavan Asalapuram, som från början inte hade erfarenhet av företagande, i hans roll som vd. SU Holding stod för tidig såddfinansiering, och hjälpte senare till att skaffa externt kapital. Idag ägs bolaget av Almi Invest, SU Holding och ett antal privata investerare, tillsammans med Mats Nilsson och Pavan Asalapuram. Mona Wilcke, vd för SU Holding, är glad och stolt över hur bolaget har utvecklats ur den ursprungliga forskningsidén.

– EMPE Diagnostics är ett av våra flaggskepp. Mats Nilsson har goda erfarenheter att ta innovationer från forskning till kommersialisering och Pavan Asalapuram har ett bra nätverk i Indien och en stark personlig drivkraft, så jag har väldigt goda förhoppningar om att de ska lyckas.

Text: Henrik Lundström