Malin Parkler, vd för Pfizer i Sverige, och Douglas Södersten, student i företagsekonomi, träffas regelbundet under sex månader i projektet Omvänt mentorskap..
Malin Parkler, vd för Pfizer i Sverige, och Douglas Södersten, student i företagsekonomi, träffas regelbundet under sex månader i projektet Omvänt mentorskap. Foto: Niklas Björling


– Jag har en hel lista med frågor till dig Douglas, säger Malin Parkler, vd för läkemedelsföretaget Pfizer i Sverige.

Hon och studenten Douglas Södersten, som läser företagsekonomi vid Stockholms universitet, har precis stämt träff utanför Södra huset vid Frescati och är på väg mot Studenthuset för att ta en fika och prata. Malin Parkler är adept och Douglas Södersten mentor i det nystartade projektet ”Omvänt mentorskap” som genomförs i samarbete mellan Stockholms universitet och läkemedelsföretaget Pfizer under hösten 2017. Tanken med projektet är att studenter från olika utbildningsområden vid universitetet ska bidra med nya perspektiv och idéer kring sådant som ledarskap och digitalisering. Studenterna har parats ihop med varsin chef i företagets ledningsgrupp och paren kommer att träffas vid tre eller fyra tillfällen under en sexmånadersperiod.   

– På Pfizer har vi stort fokus på det värde mångfald och en inkluderande arbetsplats medför, inte minst för trivsel och innovation. I Sverige är vi bra på jämställdhet och mångfald, men de flesta av oss är i medelåldern, vi saknar perspektiv i vissa frågor. Vi är nyfikna på hur din generation förhåller sig till digitaliseringen, men också på hur yngre människor ser på en arbetsplats, på sådant som ledarskap och arbetsmiljö, säger Malin Parkler.

Diskussioner om digitala kanaler och studieteknik

Hon och Douglas Södersten har slagit sig ner i varsin fåtölj i Studenthuset med kaffemuggar i händerna. Det blir en lång pratstund, om allt från studier och studieteknik till tankar om framtiden och jobb och vilka digitala kanaler som de båda använder.   

– För mig är inte Facebook så aktuellt längre, jag har slutat att göra inlägg där, säger Douglas Södersten, som istället använder olika chattar och följer vissa nyhetssajter eller personer på Twitter som han är intresserad av.

Lyssnar du på några poddar, undrar Malin Parkler.

– Nej, inte så många.

I sina studier har Douglas Södersten inriktat sig på finansiering, något som han hoppas kunna kombinera med teknik av något slag.

– Kanske blir det en start-up inom byggsektorn där jag kan skapa digitala verktyg som kan hjälpa arkitekter, säger Douglas Södersten som är med i projektet för att lära sig mer om vilka utmaningar som Pfizer står inför när det gäller framtiden, men också för att han är nyfiken på hur företaget arbetar.

Sex studenter är mentorer för chefer på Pfizer

Totalt är det sex studenter som fungerar som mentorer för cheferna på Pfizer den här hösten. Alla är med på frivillig basis och läser vitt skilda ämnen på universitetet, allt från språkforskning till datavetenskap och molekylärbiologi.

– Tanken var just att få med studenter med olika perspektiv och det är intressant att se att vi har lyckats med det, säger Johanna Tollbäck, samverkanskoordinator vid Samverkansavdelningen, Stockholms universitet.  

Universitetet har redan ett pågående samarbete med Pfizer när det gäller sådant som gästföreläsningar, examensarbeten och praktikplatser. Syftet med ett ”omvänt mentorskap” från universitetets sida är att hjälpa studenterna att få ytterligare kontakter med arbetsmarknaden. För Pfizers del är det viktigt att komma närmare lärosätena som ett sätt att förstärka och utveckla sin digitala kompetens och närvaro inom e-hälsa, det vill säga det som rör sig på gränsen mellan medicin, sjukvård och informationsteknik och kan handla om allt från elektroniska recept till direktkontakt med läkare via mobilappar. 

– Pfizer har en lång historia, men kanske inte är snabbast med att anpassa oss till förändringar. När tillgängligheten till information och kunskap ökar sätter det press på företag som oss, det utmanar vårt sätt att arbeta med läkemedel. Vi kanske inte kommer att konkurrera med andra läkemedelsföretag i framtiden utan snarare med Google, Apple och IBM. Om dessa aktörer gör entré i hälsobranschen, hur påverkar det oss och patienterna? Allt detta ställs läkemedelsföretag inför i dag, säger Bengt Matsson, hållbarhetschef på Pfizer och en av initiativtagarna till projektet.

Paren träffas i studenternas miljö

En viktig aspekt med omvänt mentorskap är att alla paren träffas i studenternas miljö, inte i företagets lokaler, berättar han.

– Om de ses hos oss så blir det lätt så att det är cheferna som blir mentorer för studenterna och vitsen med det här projektet är ju att det är tvärtom. Vi har mycket att lära oss och i det arbetet behöver vi hjälp av unga människor och då vill vi träffa dem i deras miljö, säger Bengt Matsson.

I början av nästa år sker en utvärdering av projektet och sedan får båda parter se om det kan bli en fortsättning.