Några exempel på samarbetsområden

Ni befinner er i en utvecklingsprocess och behöver experthjälp. Vi hjälper ofta till med utredningar och undersökningar inom såväl privat som offentlig sektor.

Ni har behov av utbildningsinsatser som utgår från era önskemål och är baserade på de senaste forskningsrönen.

Vill du eller din organisation stödja universitetets verksamhet finansiellt eller på annat vis kan vi också hjälpa till.