Under sex månader har studenter vid Stockholms universitet varit mentorer för chefer i ledningsgruppen på Pfizer i Sverige. Foto: Stockholms universitet


I projektet ”Omvänt mentorskap” har studenter vid Stockholms universitet under ett halvår varit mentorer åt chefer i ledningsgruppen på läkemedelsföretaget Pfizer i Sverige. Tanken har varit att studenterna ska bidra till nya perspektiv för att Pfizer lättare ska kunna möta framtida digitala utmaningar.

Studenterna kommer från olika utbildningsområden och har parats ihop med varsin chef i Pfizers ledningsgrupp. Paren har sedan träffats vid ett antal tillfällen på tu man hand för att diskutera allt från förhållningssätt i sociala medier, som till exempel vad man väljer att publicera om sig själv och inte, till hur företag tänker kring marknadsföring och rekrytering av nya medarbetare.

I februari var det dags för summering. Under en workshop i Studenthuset träffades hela gruppen för att utvärdera projektet: Vad har studenterna fått ut av att medverka? Och vad har projektet gett Pfizer? Vad har fungerat bra och hur har utmaningarna sett ut? Hur kan man gå vidare?

Malin Parkler, vd för Pfizer i Sverige, och Douglas Södersten, som läser företagsekonomi, har hunnit träffas fem gånger under projektet. Foto: Stockholms universitet

När projektet drog i gång hösten 2017 hade sex studenter nappat på erbjudandet, något färre än vad Stockholms universitet och Pfizer hade väntat.

– Vi vill gärna fortsätta med projektet i någon form och locka nya studenter, men en av utmaningarna är hur vi kan rekrytera studenter på ett bra sätt. Har ni några tips på hur vi kan nå ut, undrar Bengt Matsson, hållbarhetschef på Pfizer och en av initiativtagarna till projektet.

Under utvärderingen som följer presenteras flera tips från studentgruppen: att Pfizer kan bli synligare i universitetsmiljön, synas på arbetsmarknadsdagar, eller hålla gästföreläsningar som kan livesändas och spridas.

– Den bästa marknadsföringen är nog att vi som har varit med i det här berättar om det för andra. Alla som jag har pratat med om projektet tycker att det låter jättespännande, säger Jesper Schröder som läser till civilingenjör vid KTH och samtidigt studerar företagsekonomi vid Stockholms universitet.

Ett annat tips från studenterna är att formulera uppdraget med mentorskap ännu tydligare.

– I anslaget lät uppdraget med att vara mentor väldigt stort och svårt, jag tvekade länge innan jag vågade skicka in en ansökan. Det skulle kunna vara tydligare vad man förväntas göra, säger Caroline Björklund som läser Språkkonsultprogrammet vid Stockholms universitet.

Hon tycker att hon har fått ut mycket av att vara med i projektet.

– Jag har lärt mig att tänka mer strategiskt när det gäller hur företag som Pfizer arbetar med innehåll i sociala medier. Genom våra diskussioner fick jag reflektera över vad Pfizer kan och bör göra. Jag är intresserad av patientinformation och därför var det givande att få ta del av Pfizers portal för bröstcancerpatienter och höra hur de arbetar med den. Det har också varit intressant att förstå att Pfizer har många fler etiska ställningstaganden att göra när det gäller öppenhet och vad man kan gå ut med i sociala medier, säger hon.

Douglas Södersten, som läser företagsekonomi, har varit mentor åt vd:n Malin Parkler. De har hunnit träffa varandra fem gånger under projektets gång, medan det för de flesta andra har blivit tre möten mellan mentor och adept. 

Hur har det känts att vara mentor åt vd:n för Pfizer?

– Det var lite av ett orosmoment i början, och helt nytt för mig att vara mentor, men det har gått bra. Jag har försökt svara på Malins frågor så gott jag har kunnat och inte ställa för mycket frågor själv, det är ju lätt att man fastnar i det annars, att jag som student frågar chefen saker, säger Douglas Södersten.

Han tycker att samtalen och mötena har gett honom flera nya insikter.

– Det var intressant att höra hur Malin tänker kring ledarskap och organisation och hur Pfizer förhåller sig till olika samhällsförändringar, säger han.

Summering av projektet Omvänt mentorskap. Foto: Annika Hallman
Summering av projektet Omvänt mentorskap. Foto: Stockholms universitet

Cheferna i ledningsgruppen poängterar att de är nöjda med projektet och gärna ser en fortsättning. En tanke är att låta fler i ledningsgruppen involveras och att de studenter som har varit med nu kan få fortsätta i ett alumninätverk. Andra slutsatser av projektet är att dialogen mellan studenter och chefer har varit givande och gett ett högt affärsvärde. Liksom att mötena har bidragit till att minska en eventuell generationsklyfta.

– En rolig överraskning för oss i Pfizer har varit att ni studenter inte är aktiva i sociala medier på det sätt som vi kanske hade förväntat oss, ni tycks vara mer aktiva i olika forum och nätverk utifrån de frågor som ni är intresserade av snarare än i de vanliga mer generella sociala medierna. En insikt som vi har fått i dialogen med er är att vi alla är olika, oavsett vilken generation vi tillhör, att vi är människor i första hand, säger Malin Parkler.

När workshopens två timmar närmar sig slutet är alla eniga om att en liknande träff med alla par skulle kunna läggas i mitten av projektet istället för som nu i slutet, så att tankar och idéer kan fångas upp vartefter.  

– Vi funderar på om mentorskapet ska omfatta både ett ”företagsmentorskap” och ett personligt, det vill säga involvera mentorerna, eller studenterna, mer i aktuella och långsiktiga företagsstrategier och mål. Det skulle också vara roligt att under projektets gång kunna ta upp aktuella händelser och ämnen i omvärlden och diskuterad dem, som till exempel #metoo-kampanjen, omvärldstrender eller hållbarhetsfrågor. Det skulle vara intressant att höra hur ni studenter resonerar kring samhällsfenomen och utveckling, säger Malin Parkler.

Vidareutvecklingen av projektet ”Omvänt mentorskap” har med andra ord redan satt igång.

 

Läs artikeln ”Här får chefen lära sig av studenten”, om när projektet med Omvänt mentorskap startade i september 2017.