Faktatillit

Vad är #faktatillit?

Att tydligt stå upp för vetenskap och beprövad erfarenhet får allt större betydelse i en tid då kunskapsrelativism och åsiktsbubblor översvämmar det offentliga samtalet. Genom forskning och utbildning skapar och förmedlar Stockholms universitet kunskap i konstant dialog med omvärlden.

Faktatillit har alla som 

  • anser att meningsfull idédebatt bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet
  • söker ny kunskap och nya insikter genom kritiskt tänkande
  • tillämpar samma källkritiska metoder på alla utsagor.
Ahmadreza Djalali, foto: Amnesty International

Friheten är inte densamma överallt, och det gäller forskarna också

Fritt samarbete över staters gränser är grundläggande för den akademiska friheten. Men vad händer när forskare reser till länder där en repressiv regim sätter gränser för vad man får tänka och skriva? Och vad händer om forskare skräms bort från samarbete med vissa länder?

Karin Bäckstrand

Forskarnas röst i regeringen – men vad tål ministrar att höra?

Från årsskiftet kommer en grupp meriterade forskare att granska Sveriges regeringars klimatpolitik. Men hur obekväma sanningar tål makthavare att höra från forskarhåll? Universitetsnytt har träffat Karin Bäckstrand som tar plats i det nya rådet, och John Hassler som ledde finanspolitiska rådet i tre år, för att prata om experternas roll i den politiska processen.

Panelsamtal

Vem tror inte på vetenskap?

Vetenskapsmotstånd är ett angeläget ämne för akademin. Ser vi experternas död, när all information ligger bara några klick bort, eller är behovet av vetenskaplig kunskap större än någonsin?

Vem litar inte på fakta om klimatet?

Vem litar inte på fakta om klimatet?

Kirsti Jylhä, forskare i psykologi vid Uppsala universitet, i samtal med Elsa Adrielsson Helin. Reportage till samtalsserien "Vems sanning?", avsnitt 2.

Varför ändrar man sig inte trots att man förstår att det behövs? Per Espen Stoknes, klimatpsykolog
Är vi verkligen mer faktaresistenta idag? Hur fast är vi egentligen i våra filterbubblor?