Faktatillit

Vad är #faktatillit?

Att tydligt stå upp för vetenskap och beprövad erfarenhet får allt större betydelse i en tid då kunskapsrelativism och åsiktsbubblor översvämmar det offentliga samtalet. Genom forskning och utbildning skapar och förmedlar Stockholms universitet kunskap i konstant dialog med omvärlden.

Faktatillit har alla som 

  • anser att meningsfull idédebatt bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet
  • söker ny kunskap och nya insikter genom kritiskt tänkande
  • tillämpar samma källkritiska metoder på alla utsagor.
Karin Bäckstrand

Forskarnas röst i regeringen – men vad tål ministrar att höra?

Från årsskiftet kommer en grupp meriterade forskare att granska Sveriges regeringars klimatpolitik. Men hur obekväma sanningar tål makthavare att höra från forskarhåll? Universitetsnytt har träffat Karin Bäckstrand som tar plats i det nya rådet, och John Hassler som ledde finanspolitiska rådet i tre år, för att prata om experternas roll i den politiska processen.

Vem litar inte på fakta om klimatet?

Vem litar inte på fakta om klimatet?

Kirsti Jylhä, forskare i psykologi vid Uppsala universitet, i samtal med Elsa Adrielsson Helin. Reportage till samtalsserien "Vems sanning?", avsnitt 2.

Varför ändrar man sig inte trots att man förstår att det behövs? Per Espen Stoknes, klimatpsykolog
Är vi verkligen mer faktaresistenta idag? Hur fast är vi egentligen i våra filterbubblor?