Innovation

Uppfinningen kan bli ett vapen i kampen mot antibiotikaresistens. Foto: Clément Morin

Universitetets innovationssystem

Stockholms universitet organiserar sin innovationsprocess med tre aktörer: Innovationskontoret, SU Inkubator och SU Holding.

Företag med ursprung vid Stockholms universitet

Innovationskontoret är ingången för forskare och studenter som har affärsidéer de vill försöka att förverkliga. Läs mer om några av dem som startat företag.