Anna-Lena Spetz, professor vid Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens institut, driver två olika projekt som i förlängningen kan ge nya läkemedel. Inom SWElife, Vinnovas strategiska innovationsprogram för folksjukdomar, ska hon tillsammans med läkare och forskare vid Karolinska institutet och KTH, fortsätta utveckla en DNA-molekyl kallad MedON. Förhoppningen är att kunna utveckla en behandling mot eksem, en folksjukdom som drabbar 30 procent av alla barn och mellan två och tio procent av de vuxna i Sverige. Samtidigt utvecklar hon och hennes kolleger en biomarkör som ska göra det möjligt att se om behandlingen kommer att fungera på just den här patienten, så att läkare – och patient – slipper att pröva sig fram till en fungerande behandling.

– Det är grundforskning, men för mig är det en stark drivkraft att resultaten så småningom kan komma till nytta. Jag tänker på nyttoaspekten och bryr mig om den, även om forskningen handlar om att undersöka basala mekanismer, säger hon.

Prioriterat projekt

Samtidigt har ett annat av Anna-Lena Spetz projekt blivit ett så kallat prioriterat projekt inom SciLifeLabs DDD-plattform. Det är första läkemedelsprogrammet någonsin från Stockholms universitet på plattformen.

– Det är en fantastisk plattform som inte många känner till. Den fungerar som ett virtuellt läkemedelsbolag för svenska forskare. Forskaren kommer med en idé och kan få stöd av expertis och använda faciliteter för att börja utveckla ett nytt läkemedel. Så man behöver inte själv vara expert på läkemedelsutveckling, säger Anna-Lena Spetz.

Att utveckla läkemedel tar lång tid, det kan ta 10–20 år innan ett läkemedel når marknaden. Anna-Lena Spetz har arbetat med just MedON i tio år och tror att det är nästan lika lång tid kvar innan det blir ett färdigt läkemedel. Hon har ännu inte startat något bolag kring sin affärsidé, men har fått stöd från både Innovationskontoret vid Stockholms universitet och SU Inkubator, så ett bolag är på gång.

 

Science for Life Laboratory – SciLifeLab – är ett nationellt centrum för molekylär biovetenskap med inriktning på hälso- och miljöforskning. SciLifeLab är ett samarbete mellan Karolinska Institutet (KI), KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet.