Mindigo får 300 000 kronor för sitt arbete med kognitivt anpassad datavisualisering av komplexa informationsmängder. Företaget är startat av tidigare studenter vid Stockholms universitet som deltagit i Innovationskontorets Startup Boot Camp, en vidareutbildning på Innovationskontorets Starta Eget-kurs. Startup Boot Camp har särskilt fokus på att stötta kvinnliga studenter i sitt entreprenörskap.

Företaget EnginZyme (startat av SU-alumn) får 500 000 kronor för sitt arbete med att göra återanvändningsbara enzym för kostnadseffektiv och miljövänlig tillverkning av finkemikalier.

Företaget Lumingo (startat av SU-alumn) får 499 523 kronor. De gör Smart-Grid lösning optimerad för nätföretag i områden med hög frekvens av elavbrott och dålig telekominfrastruktur.