Har du en idé eller ett problem där du behöver expertkompetens? Vill du utveckla din verksamhet genom att ta reda på mer om ett särskilt område? Söker du samarbete med universitetets forskare?

Innovationskontoret är din ingång till universitetet. Kontorets medarbetare hjälper dig att hitta fram till goda samarbeten med forskare vid Stockholms universitet. Vi jobbar dagligen med kunskapsöverföring mellan arbetsliv och akademi, som bidrar till tillväxt och utveckling.

Kontakta oss idag och börja utveckla din verksamhet tillsammans med oss!
E-post: innovation@su.se

Samverkansavdelningen på Stockholms universitet är kontaktpunkten mellan näringsliv, samhälle och universitetet.  Innovationskontoret är den del som verkar för att omvandla lovande resultat och idéer till framtidens produkter och tjänster.