Kursinnehåll

Martin kommer att ta upp frågan om det är nödvändigt med kapital och i så fall varför då? Han kommer att berätta om olika kapitalkällor och jämföra kapitalkällor som bootstrapping, institutionella investerare, änglar, friends & family, offentlig finansiering.

Martin kommer också att tala om riskkapital-marknaden fungerar, vad investerare letar efter, hur man värderar ett startup och berätta om verkliga case med både lyckade och misslyckade investeringar.

Föreläsare

Martin Gemvik har jobbat med investeringar inom venture capital mer än 25 år och är f n Investment Manager på Industrifonden samt tidigare också på Sting Capital, som är en venture capital-fond som investerat i seed och start-up fas och i nära samarbete med Sting, rankad som en av Europas ledande affärsinkubatorer.

Han har också förvaltat vc-fonder åt bl a Sjätte AP Fonden men också arbetat med start-up bolag i Silicon Valley. Som hobby-projekt driver han också ”Amplify” – en av Europas första affärsinkubatorer för Music Tech, i samarbete med Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.