Stockholms universitet ser gärna att den kunskap du fått eller forskning som du bedrivit mynnar ut i något större. Det kan ske genom innovationsutveckling som kan leda till nya produkter och tjänster i samhället. Vi vänder oss till forskare, lärare, doktorander och studenter verksamma vid Stockholms universitet.

 

En deltagare på Starta eget dagen 2018 berättar om vilket stöd hon fått från SU Innovation.

Resan börjar hos SU Innovation

Det är hos oss på SU Innovation som din resa börjar. Vi finns här i startskedet för att hjälpa dig vidare. Den första aktören som du möter är Innovationskontoret. Innovationskontoret kan vägleda dig om olika sätt att ta dina idéer vidare, till exempel genom olika former av samarbeten, utveckling av produkter eller start av företag. Innovationskontoret ger också råd i frågor som handlar om rättigheter, avtal, presentation- och skydd av idéer, strategier, finansieringsmöjligheter samt idé- och affärsutveckling. För rådgivning riktad mot studenter samarbetar vi med organisationen Drivhuset.

Fördjupat stöd

Inom SU Innovation ingår också SU Inkubator och SU Holding för att ge dig fortsatt
stöd. SU Inkubator erbjuder att, genom ett skräddarsytt inkubatorprogram, utveckla dina affärsidéer när du är på väg att bilda företag. Här kan du läsa mer om vad det innebär. SU Holding kan i egenskap av holdingbolag bedriva kommersiell verksamhet kopplad till universitetet. Nystartade företag med anknytning till universitetet kan därmed söka startkapital hos holdingbolaget. Här kan du läsa mer om vad det innebär.

Inför första mötet

Tillsammans erbjuder vi dig ett sammanhängande stöd under hela innovationsprocessen. Vid det första rådgivningsmötet kommer vi gå igenom din idé, bakgrunden och hur du skulle vilja utveckla den på kort respektive lång sikt. Frågor som du kan fundera på innan mötet är vilket eller vilka problem din idé kommer att lösa? Vilken eller vilka lösningar finns det på problemet idag? Finns det redan några liknande idéer skapade?

Vi vill också veta om det är fler än du som är involverade i skapandet av idén samt om du har presenterat den för andra och i så fall i vilket sammanhang? Vår rådgivning och verksamhet är helt kostnadsfri och vi kombinerar den med olika utbildnings- och inspirationsaktiviteter. Så tveka inte att kontakta oss, du hittar oss i det röda lilla huset Villa Bellona på Universitetsvägen 8. Vi ser fram emot att höra från dig.

SU Innovation blickar uppåt och framåt
SU Innovation. Främre raden från vänster: Aron Podavka, Christina Bendz och Charlotta Lindquist. Bakre raden: Mona Wilcke, Johan Arnell, Klas Magnusson och Tor Regberg.

 

Vill du boka tid för ett första möte?

För studenter
Aron Podavka, 070-799 31 76
Drop-in onsdagar 13-15, eller boka tid direkt på calendly.com/sthlm/drivhuset

För forskare, lärare och doktorander
Christina Bendz, 08-120 767 29
Claes Magnusson, 08-120 767 93
Charlotta Lindquist, 08-120 768 12
Drop-in onsdagar 13-15, eller mejla till innovation@su.se

På SU Innovation arbetar också
Tor Regberg, 08-120 769 00
Johan Arnell, 08-120 767 44
Mona Wilcke, 0736-903 010

 

Villa Bellona
Villa Bellona - här finns det samlade innovationssystemet från och med hösten 2018.