Innovationskontoret

Innovationskontoret är placerat inom Samverkansavdelningen och har till uppdrag att tillgängliggöra forskningsbaserad kunskap från universitetet. Målgrupperna är forskare, lärare, doktorander och studenter. Verksamheten består av en basverksamhet av affärsrådgivning, kombinerat med utbildnings- och inspirationsaktiviteter. Kontoret arbetar i nära samarbete med SU Inkubator.

SU Inkubator

SU Inkubator bedriver den senare delen i marknadsföringsprocessen där stödet har ett starkare fokus på själva affären och marknaden. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med Innovationskontoret och inom ramen för det inkubatorprogram som finns kan företagspersoner få kontorsplats i Villa Bellona och olika former av stöd under ett års tid.

Holdingbolaget

Holdingbolaget är till för att hantera pengar och ägande i de företag som deltar eller knoppats av från universitetets innovationsprocess. Holdingbolaget har, till skillnad från Innovationskontoret och SU Inkubator, möjlighet att investera i projekt och agera som ägare i startup-företagen.

De två sistnämnda har formen av aktiebolag ägda av universitetet.