Integration

Airport crowd.

Integration och migration

Integration och migration är starka utbildnings- och forskningsområden vid Stockholms universitet. Här samlar vi de projekt och initiativ som bedrivs inom universitetet i integrations- och migrationsfrågor.

Korta vägen

Utbildningar inom området integration och migration

Ordinarie utbud och uppdragsutbildningar.

Transnationell antropologi. Orasis foto

Forskning inom området integration och migration

Aktuell forskning och profilområden.

Flaggor

Samverkansprojekt och övriga initiativ

Pågående projekt inom integration och migration.

Johanna Hargö

Samordningsansvarig integration & migration

Johanna Hargö
Tel: 08-120 767 13
E-post: johanna.hargo@su.se