Korta vägen är en arbetsmarknadsutbildning för nyanlända akademiker.
Korta vägen är en arbetsmarknadsutbildning för nyanlända akademiker.
 

Korta vägen riktar sig till nyanlända akademiker som har studerat på utländskt universitet eller högskola utanför norden i minst tre år. Det är en kostnadsfri utbildning som tar vara på den kompetens akademikern har. Vi gör en kartläggning av kompetens, vi ger utbildning och karriärvägledning och letar kvalificerade praktikplatser inom det område som deltagaren är utbildad för. Allt i syfte att korta vägen till den svenska arbetsmarknaden. Både arbetstagare och arbetsgivare har tillgång till stöd under hela perioden.

Läs mer här om målgruppen som Arbetsförmedlingen riktar kursen till.

Samarbetspartners

Här följer några exempel på arbetsgivare som har samarbetat med Korta vägen vid Stockholms universitet:

 

Urval av våra samarbetspartners, vi letar kontinuerligt efter nya möjligheter ute i näringslivet.