Förväntan, nyfikenheten och glädjen i lokalen är påtaglig när 21 nyanlända akademiker träffar sina mentorer för första gången, en tisdagsförmiddag i Stockholm. Adepterna - akademikerna - går alla på arbetsmarknadsutbildningen, Korta vägen, vid Stockholms universitet. Mentorerna är alla statligt anställda med olika yrkesbefattningar från åtta olika myndigheter. Arbetsgivarverket är ansvarig för mentorprogrammet och Korta vägen har samarbetat med dem sedan 2016.

Viktigt att få en mentor

Akademikerna - adepterna - som går på Korta vägen är förhoppningsfulla för att de genom mentorprogrammet får en chans att utvecklas professionellt. De kommer att få en ökad förståelse för vad det innebär att arbeta offentligt, underlätta framtida etablering på den svenska arbetsmarknaden och utöka det personliga nätverket. Det är också en utmärkt möjlighet att få utveckla sina kunskaper i svenska språket och, för vissa, kanske få sin första svenska vän.

Korta vägen-deltagaren, Batool Sultan, och mentorn, Lillith Brandt, från Polismyndigheten planerar hur de ska lägga upp sina kommande mentorträffar. Fotograf: Sandra Häggström

 

Adepter hjälper mentorer och arbetsplatser att växa

Mentorerna har å sin sida gemensamt att de alla önskar bidra till en annan persons utveckling, och är förväntansfulla över att lära känna en person från ett annat ursprung med andra yrkes-, och livserfarenheter. Mentorerna har genom programmet en fin möjlighet till egen kompetensutveckling och kan också bidra till sina respektive arbetsplatser genom att föra in nya perspektiv efter sina erfarenhetsutbyten med de nyanlända akademikerna.

Förberedelser inför mentorprogrammet

För att bli mentor behöver de statligt anställda gå en tvådagarsutbildning där de blir rustade med kunskap och verktyg för att ta sig an mentorrollen. De får lära sig allt om ett coachande förhållningssätt, om statstjänstemannarollen, vad det innebär att vara mentor och mycket mer.

Förutsättningarna för givande erfarenhetsutbyten och vänskap är mycket goda under uppstartsmötet. Varje adept och mentor har matchats ihop utifrån tidigare arbetslivserfarenheter, liknande utbildningsbakgrund eller andra likheter som t.ex. intresseområden för att ge dem bästa förutsättningarna för att hitta varandra och få utbyte av varandra.

Mentorprogrammets utbildningspass

Mentorerna och korta vägen deltagarna börjar den första dagen de träffas med att äta frukost tillsammans och blir därefter välkomnade av Arbetsgivarverket och av utbildningsledarna. Utbildningsledarna kommer finnas med som bollplank och support under programmets gång, och även hålla i mentorprogrammets utbildningspass. Deltagarna kommer få lära sig allt om effektiv kommunikation, hur man bemöter olika beteendestilar och hur man bygger nätverk professionellt, allt för att ge korta vägen deltagarna så många verktyg som möjligt inför deras framtida inträde på arbetsmarknaden.

Praktiska tips för mentorprogrammet

Deltagarna får under förmiddagen värdefulla och praktiska tips inför mentorprogrammet, t.ex. att lägga tid på förberedelser, träffas på en lugn plats, dokumentera träffarna och våga visa nyfikenhet för att förtroendet och tilliten dem emellan ska kunna byggas. Tillsammans börjar de också planera den närmaste framtiden, genom att skriva en intern överenskommelse över exempelvis vilka förväntningar som de har på varandra, hur de ska följa upp mål, vilka ämnen/teman de ser behov av att prata om, och hur de ska arbeta ihop under de nästkommande månaderna.

Stämningen är på topp och magin som uppstår i möten genom mentorer och korta vägen deltagarna är i full gång. Resan mot ökad förståelse och närmandet av arbetsmarknaden har precis börjat.