Vem kan söka?

För att kunna bli antagen till projektet Korta vägen så måste du uppfylla några kriterier;

  • Du måste vara inskriven på Arbetsförmedlingen.
  • Du har studerat på utländskt universitet eller högskola utanför norden i minst tre år
  • För att klara utbildningen och för att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt bör du tala grundläggande svenska, eller professionell engelska. Det krävs även datakunskaper i Office-paketet.

Kontakta Arbetsförmedlingen för ytterligare information.

Hur du söker till Korta vägen

All ansökan till Korta vägen sker via Arbetsförmedlingen på din bostadsort.

  1.  Kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen
  2.  Arbetsförmedlingen kallar lämpliga sökande till ett informationsmöte på Stockholms universitet (obligatoriskt).
  3.  Arbetsförmedlingen anvisar sedan sökande till utbildningsstart i samråd med Stockholms universitet.

Aktuellt:

För att gå på Korta vägen behöver du först ansöka om en plats på informationsmötet, som alla som vill gå på Korta vägen måste gå på.  Kontakta en handläggare på Arbetsförmedlingen om du är intresserad av att bli anmäld.