Vem kan söka?

För att kunna bli antagen till projektet Korta vägen så måste du uppfylla några kriterier;

  • Du måste vara inskriven på Arbetsförmedlingen
  • Du måste ha minst treårig högskoleutbildning från ett land utanför EU-området
  • Det får inte ha förflutit mer än tre år sedan du fick ditt uppehållstillstånd i Sverige, just nu prioriteras arbetssökande som har en etableringsplan hos Arbetsförmedlingen.
  • För att klara utbildningen och för att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt bör du tala grundläggande svenska, eller mycket god engelska. Det krävs även datakunskaper i Office-paketet.

Kontakta Arbetsförmedlingen för ytterligare information.

Hur du söker till Korta vägen

All ansökan till Korta vägen sker via Arbetsförmedlingen på din bostadsort.

  1.  Kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen
  2.  Arbetsförmedlingen kallar lämpliga sökande till ett informationsmöte på Stockholms universitet (obligatoriskt).
  3.  Arbetsförmedlingen anvisar sedan sökande till utbildningsstart i samråd med Stockholms universitet.

Aktuellt:

För att gå på Korta vägen behöver du först ansöka om en plats på informationsmötet, som alla som vill gå på Korta vägen måste gå på. Informationsmötet kommer vara 16 och 30 maj. Kontakta en handläggare på Arbetsförmedlingen och fråga om du kan få bli anmäld ”till informationsmötet om Korta vägen, Stockholms universitet”. Nästa kurs startar 10 januari 2018.

Kursbeskrivning

Här finns en mer detaljerad beskrivning av utbildningens innehåll: Kursbeskrivning Korta vägen