Korta vägen riktar sig till utländska akademiker och är en arbetsmarknadsutbildning i samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Stockholms universitet där syftet är att stärka deltagarnas professionella plattform i Sverige, bl a genom att hitta kvalificerade praktikplatser, samarbeten och chanser till anställning. Att få kontakter, relevant och meningsfull erfarenhet inom sitt yrkesområde, är av avgörande betydelse för att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden och därmed minska segregationen i samhället.

Under terminen får kursdeltagarna undervisning inriktad mot karriär, arbetsmarknad och samhälle samt övriga kurser anpassade efter individuella behov – exempelvis särskilda dataprogram som t ex AutoCAD, VISMA eller Excel. Varje deltagare har en personlig karriärvägledare som hjälper till med t ex CV, personligt brev och allmän information om hur man bäst tar sig in på den svenska arbetsmarknaden. Karriärvägledaren finns till hands som stöd för deltagare och arbetsgivare under hela praktikperioden.

Praktikanter till företag och organisationer

Längden på praktiken varierar men brukar vanligtvis pågå under ca 3-4 månader. Praktiken är kostnadsfri och deltagarna har ersättning och försäkringar genom arbetsförmedlingen.

Deltagarnas utbildning

Våra deltagares utbildning och yrkesinriktning är främst: ingenjörer, ekonomer, IT-tekniker, biologer, kemister, jurister, administratörer, journalister, historiker och socionomer. Korta vägens deltagare har minst 3 års universitetsutbildning från ett land utanför EU- området.

Deltagarnas erfarenhet

Yrkeserfarenheten hos deltagarna varierar. En del har arbetat länge inom sitt område, andra är relativt nyutexaminerade och letar efter sitt första arbete efter utbildningen.

Deltagarnas språkkunskaper

All vår undervisning bedrivs på svenska och därmed har vi som krav att deltagarnas svenskanivå ska vara på en god grundnivå. Språknivåerna varierar, en del har en mycket god svenska medan andra istället har en professionell engelska och ibland en lägre svenskanivå.

 

Exempel på praktik som lett till jobb
Action Dialog: IT-ingenjör från Indien
AGA Gas: Ingenjör från Azerbajdzjan
Apotek Produktion & Laboratorier AB: Livsmedelstekniker från Chile
Arbetsförmedlingen: Redovisningsekonom från Eritrea
Cedervalls Arkitekter: Arkitekt från Irak
Dagens Nyheter: IT-tekniker från Etiopien
Fujitsu: Ekonom från Thailand
Gnesta kommun: Redovisningsekonom från Ryssland
Golder Associates: Geolog från Sydafrika
Jusek: IT-tekniker från Irak
KTH: Ekonom från Ryssland
Nasdaq OMX: Ekonom från Mexiko
NCC: Byggnadsingenjör från Iran
Scania: Två maskiningenjörer från Etiopien respektive Irak
Sherwin-Williams Coatings: Kemiingenjör från Irak
Stadsmissionen: IT-tekniker från Irak
Stockholms universitet: Administratör från Azerbajdzjan
Swedbank: Statsvetare från Bulgarien
Sveriges Radios förvaltnings AB: Ekonom från Chile
Tensta vårdcentral: Kemist från Irak

Kontakt
Har du ytterligare frågor?
E-post: kortavagen@su.se