Snabbspår för samhällsvetare arbetar på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Utbildningen är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd för utrikesfödda akademiker som är intresserade av staten som arbetsgivare. Målgruppen är nyanlända ekonomer, jurister och statsvetare.

Deltagarna går en intensivkurs i akademisk svenska under 12 veckor som delvis är yrkesinriktad. Under kursen får deltagarna uppgifter som ska lösas med hjälp av det de lär sig eller tar reda på under auskultationen. Deltagarna auskulterar enskilt eller i par (två och två) beroende på förutsättningar och möjligheter hos respektive arbetsgivare.

När auskultationen är avslutad ställer Stockholms universitet frågan till varje enskild arbetsgivare om det finns intresse att ta emot deltagaren för en praktik sex månader senare (när utbildningen är slutförd). Arbetsförmedlingen ansvarar för praktikperioden – dessa praktikplatser kan tillgodoräknas inom ramen för Praktikantprogrammet för nyanlända i staten.

Utbildningen innefattar även kurserna ”Det offentliga språket”, ”Offentlig rätt” och ”Förvaltningspolitik” vilket motsvarar 30 hp. Totalt omfattar utbildningen 40 veckor.

Om du vill veta mer, tveka inte att kontakta oss på Stockholms universitet:

Ewa Charlotta Karlsson, karriärvägledare Korta vägen/Snabbspår samhällsvetare
e-post ewa.c.karlsson@su.se tfn 08-120 762 80

Josefin Andersson, karriärvägledare Korta vägen/Snabbspår samhällsvetare
e-post josefin.andersson@su.se tfn 08-120 765 01