Visby, foto: Georg Gyllenfjell
Visby, foto: Georg Gyllenfjell

Utbildningens syfte är att öka deltagarens anställningsbarhet och synliggöra deltagarens kompetenser. Kursen innehåller vägledning, utbildning i arbetsmarknadskunskap, samhällskunskap, svenska och yrkessvenska samt kvalificerad praktik. Utbildningen är 26 veckor. På Korta vägen i Visby arbetar vi med individuellt anpassade scheman för varje deltagare. Utbildningen sker i Campus Gotlands lokaler i Visby.

För att få gå på Korta vägen i Visby så behöver du vara inskriven på Arbetsförmedlingen och ha studerat minst tre års akademiska studier från ditt hemland utanför EU området. De skall inte förflutit längre tid än 3 år från erhållet uppehållstillstånd.

Kontakta Arbetsförmedlingen om du är intresserad.