Individuell karriärvägledning

• Kartläggning av personliga egenskaper och färdigheter
• Kartlägga den formella kompetensen
• Hur får man ett arbete – olika tillvägagångssätt
• Bedömning av den akademiska kompetensen
• Identifiera potentiella praktikplatser
• Skriva CV och personligt brev
• Träning i att gå på arbetsintervju
• Studie- och yrkesvägledning vid behov

Svenska

  • Nivåtest av svenska språket

  • Yrkessvenska

Föreläsningar och studiebesök

• Studiesök på svenska offentliga institutioner och arbetsplatser
• Föreläsningar om sociala koder, personlig marknadsföring, bemanningsföretag, nätverk, starta eget om intresse finns
• Föreläsning om högskolesystemet, det svenska samhället, arbetsmarknaden.

Praktik och/eller individuella utbildningsinsatser

• Kortare utbildningsinsatser kan ges till deltagare som behöver detta för att så snabbt som möjligt ta sig in på arbetsmarknaden. De är helt individanpassade.
• Karriärvägledarna har kontinuerlig kontakt med deltagare och handledare under praktikperioden
• Skriftligt intyg och omdöme från praktikplatsen

Korta vägen pågår i 26 veckor och har ID nummer 106952