Korta vägen pågår i 26 veckor och läses på heltid med obligatorisk närvaro. All undervisning är på svenska och bedrivs av institutioner på Stockholms universitet och lärare på Korta vägen. Utbildningens mål är att göra utländska akademiker mer anställningsbara inom det område de är utbildade för, på den svenska arbetsmarknaden. Efter genomgången kurs ska deltagare ha kunskap, verktyg och kontakter för att framgångsrikt närma sig arbetsmarknaden.

Karriärvägledning

 • Kartläggning och bedömning av kompetens
 • Anpassning av CV och personligt brev
 • Strategier för inträde på arbetsmarknaden
 • Studie och yrkesvägledning vid behov
 • Individuella samtal och yrkesinriktade workshops
 • Intervjuträning
 • Karriärplanering

 Undervisning

 • Undervisning inriktad mot karriär, arbetsmarknad och samhälle
 • Föreläsningar om bland annat företagskulturer, rekryteringsprocesser, personlig marknadsföring, nätverkande och mycket mer
 • Gästföreläsare från olika företag, organisationer och myndigheter
 • Studiebesök på offentliga institutioner och arbetsplatser
 • Introduktionskurs till svensk rätt
 • Kortare utbildningsinsatser, exempelvis kurs i bokföringsprogram, Excel eller AutoCad.

Undervisning i svenska

 • Nivåtest av svenska språket
 • Yrkessvenska (delkurs 1)
 • Kommunikation på arbetsplatsen (delkurs 2)

Kvalificerad praktik

 • Kvalificerade praktikplatser söks inom varje deltagares yrkesområde
 • Karriärvägledare har kontinuerlig kontakt med deltagare och handledare under praktikperioden
 • Skriftligt intyg och omdöme från praktikplatsen

 

Utbildningens ID nummer: 106952