IBM och Korta vägens praktiksamarbete. Foto: Korta vägen
IBM och Korta vägens praktiksamarbete. Foto: Korta vägen
 

 

Vår goda relation till IBM är ett bra exempel på hur vi samverkar med näringslivet, ett samarbete som lett till både kvalificerade praktikplatser och aktuell branschinformation för våra deltagare.

I måndags var ett 40- tal deltagare från Korta vägen på mingel hos IBM, de fick då chansen att presentera sig för intresserade chefer på olika avdelningar. Det var en mycket givande kväll och många intressanta möten blev till. Vi är glada över vårt samarbete med IBM och detta mingel är ett av stegen i vår gemensamma satsning mot att korta vägen till den svenska arbetsmarknaden genom att matcha rätt kandidater, med rätt kompetens till rätt avdelning

Katarina Egnell, Recruitment Partner på IBM svarar på några frågor:

 

Hur kommer det sig att ni är en attraktiv arbetsgivare?  Och Varför ska man söka sig till er?
- IBM har tekniken som gör skillnad och människorna som tillsammans skapar en arbetsplats att trivas i. Oavsett anställningsform bemöts alla på samma sätt - med en stor respekt för den kompetens som varje medarbetare besitter.
 
Vad har ni gjort på sistone som ni är glada/stolta över?

- IBM satsar på två av de stora tekniksnackisarna de senaste året – Internet of things och blockkedjeteknik. För att förstå sin omvärld använder sig Watson av ett 50-tal olika tekniker, hämtade från Artificiell intelligens-områden som maskinlärande, djuplärande, neuralnät, naturlig språkbehandling, datoriserad syn, taligenkänning och sentimentanalys. IBM ser Watson som mer än en artificiell intelligens. Istället används termen ”kognitiv” och syftar på att Watson, till skillnad från datorer som programmeras, lär känna världen på samma sätt som vi människor: genom sinnen, lärande och erfarenhet. Watson hjälper bl.a. läkare att diagnostisera cancer, skapa recept och utbilda ledarhundar.


Hur har mångfald bidragit till ert företags tillväxt och stämning?
-Vi har helt klart en ökad medvetenhet för mångfaldsfrågor på företaget. Mångfaldsarbetet går ut på att se till att alla inom IBM ska ha samma möjligheter oavsett kön, eventuella funktionsnedsättningar, sexuell läggning, etnisk bakgrund eller ålder. Vi har t.ex. sett en förbättring i prestationer hos de kvinnor vi tar igenom våra interna ledarskaps- och mentorprogram. Vår externa branding kring mångfald har ökat, och bilden av IBM är ett företag som aktivt jobbar med mångfaldsfrågor – ett företag man vill jobba på!
 
Hur ser ni på samarbetet med Korta vägen? Och Hur tycker ni att vi kan bidra till er verksamhet?
-Vi ser att ett gott samarbete med Korta vägen som kan bidra till vår verksamhet genom att ta tillvara på den kompetens som de välutbildade personerna besitter som kommer till oss genom praktik.